Hvid-sten

8. Boliger:

Frederiksberg mangler, og skal derfor have flere boliger alle borgere kan have råd til at bo i. Herunder ungdoms-, studie- og dimittendboliger. Frederiksberg Boligfond skal være det, som hele tiden var intentionen med den – at skabe boliger til rimelige lejer, så en enlig mor eller far, en pensionist, en ung, der flytter ud første gang – alle har et sted at bo.


Vi skal arbejde på at holde FB selvstændigt og stærkt. Vi vil arbejde for at fonden stadig vil være stærk på Frederiksberg, samt at kunne rette op på den dårligt drevne fond, ved at sørger for mere professionelle personer i bestyrelsen.
Fonden skal ikke være stedet, hvor folk med kontakterne i orden, kan få en billig lejlighed, udenom ventelisten.


Ved nye lokalplaner og nybyg på Frederiksberg skal der tænkes fællesskab ind. Vi ønsker 25 % almennyttige boliger ved alt nyt byggeri, f.eks. hospitalsgrunden. Når der konverteres fra erhverv til bolig eller ved nybyg, kan der, i samarbejde med borgere og udviklere, tinglyses betaling til fællesskabs initiativer.


Med købet af hospitalsgrunden, bliver byudviklingen på Frederiksberg endnu vigtigere.
Vi må for alt i verden undgå en ny Carlsberg by eller Værnedamsvej. Vi skal have respekt for historien og for den eksisterende boligmasse. Frederiksberg har en enestående chance for en sammenhængende byudvikling. Den chance skal vi gribe.  

I de seneste 100 år har værdinormerne for god arkitektur været ødelæggende for bymiljøerne. Historisk, har man også givet tilladelse til utilpasset nybyggeri i de ældre bydele. Der skal bygges med respekt for den kontekst som bygningerne ligger i. De gode bymiljøer giver tryghed og trivsel og mindre kriminalitet.


Vi skal ikke se flere skandaler med boliger og borgere, der lider under skimmelsvamp og dårlig vedligehold af kommunens ejendomme.

 

 

Forrige side - næste side