Hvid-sten

7.  Beskæftigelse, Erhverv og iværksætteri:

Frederiksberg skal være en foregangskommune. Ressourceforløb og andre lovgivningsbestemte tiltag, skal være meningsfyldte og reelt føre til noget. Det skal gerne ske i samarbejde med lokale virksomheder, behandlere og specialister indenfor relevante fagområder.


Generelt skal kommunen arbejde sammen med alle relevante foreninger og organisationer, der er relevante for sagsbehandlinger. Store dele af jobcentret har brug for en total ny opbygning fra top til bund, så det bliver et velsmurt maskineri. Der skal også laves en grundig ekstern undersøgelse. De dele af jobcentret, der fungerer, skal bruges som lærdom for det øvrige. I dag er der alt for meget spildtid, for meget administration og for mange forløb og initiativer, der ikke gavner, fremfor at få folk på ret køl hurtigt. Der er ineffektivitet, og inhumane forhold. Dygtige ansatte flygter fra Frederiksberg pga. forholdene og at de ikke kan se borgerne i øjnene.

I sager om borgere vedrørende helbred, skal privatpraktiserende læger, fysioterapier, osteopater, kiropraktorer og andre behandlere i videst muligt omfang inddrages, og det skal sikres, det er behandlere kender borgeren, der er repræsenteret.
Det skal sikres at borgerne har mulighed for at få gavnlig behandling hos ovenstående, uanset deres økonomiske situation.

Socialudvalget kunne sammenlægges med Arbejdsmarkedsudvalget for at opnå en større synergieffekt og facilitere det tværfaglige samarbejde på tværs af kommunens afdelinger.  Det er to udvalg, der typisk ikke har lange dagsordener, og hvor der er sammenfaldende for mange problemstillinger og sager.

Særligt omkring hjernerystelser og hjerneskader: Jeg, Per Thim, har mange års erfaring med disse områder, særligt PCS. Der skal laves langt bedre forløb for de ramte, og pårørende. Der er næsten totalt mangel på forståelse og faglig indsigt som det er nu. Disse borgere kan med rette hjælp blive aktive, nyttige borgere igen.

Kommunen skal ikke sende post ud i e-boksen om fredagen. Borgerne kan gå med bekymringer weekenden over, uden at kunne få fat på de relevante personer, og særligt svage og udsatte kan blive påvirket med stress og på psyken af det

 

 

Forrige side - næste side