Hvid-sten

5.  Trafik og miljø:

Miljøet ligger mig, Per Thim, særligt meget på sinde. Siden jeg var barn har jeg hjulpet truede dyr og naturen. Fra jeg var 10 til 14 brugte jeg mange timer hver uge på at rense forurenede moser, ved at grave kanaler fra nærliggende åer, og få skyldet rent vand igennem. Allerede efter 1 år, var første mose gået fra totalt død (selv på mikroskopisk niveau), til fyldt med liv. Moserne have været brugt som ulovlig losseplads for alt muligt i årevis. Jeg har også stiftet Danmarks første miljøudvalg, og jeg har stået i spidsen for et 100% non-profit projekt med avls programmer for truede dyr, som blev sat tilbage i naturen.

Derudover er jeg formand for, og stifter af Fonden CCF

 

Vores lokal-politik:

 

Debat om trafik fra 10/11 2021:

 

og kort om parkering:

 

 

Det skal være og føles sikkert at færdes i trafikken på Frederiksberg, især som blød trafikant eller som barn og ældre. Det skal være nemmere at være cyklist. Cykelstierne kan gøres mere sikre, bl.a. krav om ingen cykel må have en bredde, der forhindrer man kan passere uhindret og uden risiko. Stierne skal være velholdte, og der skal gøres maksimalt for at skabe udsyn for både bilister og cyklister, hvor dette mangler. Der skal være øget kontrol af cyklister, med grov hensynsløs adfærd. Der skal gøres en langt større indsats mod cykeltyveri. Det skal ikke længere være sager, der bare automatisk arkiveres, selv når borgeren har videooptagelser af tyveriet og kan sige, hvem gerningsmanden er. Der skal være den rette balance mellem privat og offentlig transport.


Hvis der er økonomisk råderum, ser vi gerne, der skabes flere parkeringspladser under jorden, og sikrer, at det bliver til brug for Frederiksbergs borgere og disses venner og familier. Det skal være muligt for borgerne, at få besøgende, der ankommer i bil, uden det bliver en større afskrivning til P-udgifter.


Fart-gale billister, og støjforurening skal bekæmpes. Dette gælder f.eks. også kommunale installationer, der hyler i vinden. Det skal sikres, at kommunen ikke bygger noget, der skaber generende støj eller lys. Vejarbejder, kloakering m.v. skal ske med mindst gene for borgerne, butikkerne, og mht. støj, og skal koordineres, så man ikke graver det samme sted op flere gange på kort tid. På veje som Dalgas Boulevard og Peter Bangs vej, hvor der ofte køres ræs og vi ser mange grimme uheld, skal der opsættes flytbare chikaner. Derved kan vejene åbnes til f.eks. vore store cykelløb

, og man undgår at øge støj fra trafikken, som trafikbump typisk skaber, f.eks. busser og lastbiler, der bumper hen over dem. Men tager også hensyn til, at der kan være last, der ikke tåler at køres over adskillige bump, og det er ikke videre behageligt for ryggen for erhvervschauffører, jævnet at måtte krydse dem.


Nogle få gange om året, kan afholdes bilfri søndag, gerne i kombination med større sociale events.
De grønne områder på Frederiksberg skal bevares og vedligeholdes. I grønne områder, bør oprettes zoner, hvor man kan få oplevelser, f.eks. dufthaver, tema-legepladser, træningspladser osv.

Der skal findes alternativer til kommunen omfattende brug af løvblæsere. De er ikke specielt effektive, særligt i fugtigt vejr, og de forurener: Larmen giver støjforurening, maskinen forurener, og der blæses giftige og allergiskabende svampehyfer op i luften. Både disse og larmen skader både den ansatte og beboerne i nærheden

 

Vi samarbejder med:

og har underskrevet klimakoalitionsaftalen KV21

 

Forrige side - næste side