Hvid-sten

4.  Respekt og værdighed for alle:

Ingen på Frederiksberg må tabes på gulvet. Ingen besparelser eller tiltag må iværksættes, hvis det rammer særligt udsatte grupper.


Hvid-sten ønsker at genoplive det aktive demokrati med aktiv deltagelse af kommunens borgere. Borgere skal inddrages på alle niveauer og områder. Det betyder at borgerinddragelse skal være en naturlig del af alle politiske processer frem til beslutningen.


Borgerne skal have mulighed for råd og vejledning af uvildige socialrådgivere og jurister. Borgere med få midler, har førsteret.


Borgerne skal have én socialrådgiver, som samlet tovholder for alle sager, også i komplekse sager. Borgeren og den ansatte skal have mulighed for at skifte, hvis ”kemien” ikke fungerer.
Særligt i komplekse sager skal forvaltningen fungere og samarbejde på tværs af afdelinger. Det skal ikke handle om at tørre arbejdet af på andre, men at sikre de bedste samlede løsninger for borgeren. Vi er imod silotænkning.


Udredning og hjælp skal ske hurtigt og borgeren skal ikke holdes i systemet. Jo før hjælpen kommer, jo bedre effekt ser man. Jo længere folk hænger i systemet, jo sværere har de ved at få et normalt liv igen.


Folk må ikke miste deres hjem pga. de er landet et sted i livet, hvor de har brug for hjælp, og ej heller pga. fejl fra forvaltningen. Det ser vi desværre også ske under det nuværende styre. På samme vis skal det være slut med at Frederiksberg har borgere, der ikke har råd til mad og medicin, og som må søge hjælp ved nødhjælpsorganisationer, fordi de ikke kan få hjælp ved kommunen!


Borgernes indsigelser og rettelser af fejl i sagsbehandling og dokumenter, skal ALTID følge dokumenterne, og faktuelle fejl, skal rettes i originale dokumenter/referater m.v.
Forebyggelse skal være et kernetema, og være med i alle afdelingers overvejelser. Opnået effekt af forebyggelse skal være et stort succeskriterie.


Der skal være adgang til en dygtig koordinerende hjerneskade-, blodprop- og hjernerystelse- ekspert ved kommunen.


Hjemløse skal tilbydes skæve boliger, en plads på herberg koster nemt ca. 50.000 kr om måneden.
Bofællesskaber kan skabes for ældre, udsatte, unge m.m. i et forsøg på at undgå ensomhed og udstødning.

 

Forrige side - næste side