Hvid-sten

2.  Visioner for Frederiksberg:

Hvid-sten er hævet over blokpolitik, hvilket betyder, at Hvid-sten altid tager afsæt i, hvad der er bedst for borgerne. Der er altså ingen hellige køer eller fastlåste politiske ideologier, der tvinges ned over alle sager og beslutninger, men derimod en nuanceret tilgang til de enkelte områder. Vi er mange mennesker på Frederiksberg, som synes vi trænger til, at ordentligheden kommer tilbage på Rådhuset.


Frederiksberg skal have en værdig social- og ældrepolitik, og være en by alle nyder, fra børn og unge til vore ældste borgere. Dette skal bl.a. gøres ved et livligt kulturliv og sundt miljø og klima.
Vi i Hvid-sten på Frederiksberg vil have en by med orden i økonomien, bedre velfærd og respekt for borgerne. Alt sammen helst i samarbejde på tværs af hele det politiske spektrum. Vi ønsker et fælles Frederiksberg.


For at sørge for, vi har fokus på borgerne har vi en række grundtanker og tværgående principper, som lægger til grund for vores beslutninger.
Både borgere og ansatte skal i højere grad inddrages, og der skal drages nytte af de store ekspertiser, vi har til rådighed i byen. Det skal være slut med politisk lukkethed og nepotisme. Der skal være imødekommenhed og tillid til borgerne fra forvaltningens side. Borgerne skal kunne fortælle, hvad der er galt og bidrage til forbedringer deri, og kvaliteten i forvaltningen.

 

Alle skal føle sig værdsatte, nyttige og ligeværdige, men også forpligtede til at bidrage til byens og borgenes bedste.
På Frederiksberg skal man kunne vælge og selv have ansvar for sit eget liv, at kunne følge sine drømme, med respekt for både andres frihed og naturen. Alle borgere skal føle sig trygge, overalt i kommunen, uanset tidspunktet af døgnet. Også i vore hjem eller på vej hjem fra en bytur. Vi skal kunne være trygge ved, at har vi brug for hjælp, så får vi den!


Frederiksberg er i by i konstant vækst og udvikling, men det er på tide at tage debatten om, hvor mange mennesker, der reelt kan bo på Frederiksberg. Det skal gøres op med, at hver eneste gang, der ses en ledig oase, ser byrådet muligheden for at bebygge det, sågar hvis gradfred skal skændes eller fredninger ophæves.


Det politiske og forvaltningsmæssige arbejde skal altid som udgangspunkt både ske åbent og med formålet at gavne borgerne. Borgerne skal kunne føle tillid til kommunens ansatte, og mærke, at man vil borgerens bedste. Borgeren skal medinddrages grundigt. Oftest er borgere fornuftige mennesker, der selv har forslag og har den bedste indsigt og erfaring med deres sag. Medejerskab for både ansatte og borgeren giver det stærkeste resultat. Ytringsfriheden skal være i top, også for ansatte.
Frederiksberg er en rig kommune, vore serviceydelser skal være i top. Det skal ikke blot være en by for folk, der har det godt og tjener godt, men også være byen for borgerne, den dag uheldet er ude. Borgere med få eller ingen pårørende, der kan hjælpe dem, skal have særlig gavnlig opmærksomhed. Det samme gælder naturligvis borgere med stærk svækket økonomi og/eller helbred. Ingen borger må stå uden indtægt og støtte, som vi ser det ske under nuværende forvaltning og byråd.


Der skal tænkes mere langsigtet i forhold til indsatser. Der kan spares mange penge, og borgene kan hjælpes langt mere effektivt, ved at man ikke ser på kortsigtede besparelser, men i stedet på helhedsbilledet. Forebyggelse, skal betragtes som en investering, ikke en udgift.
Der skal ryddes HELT op i Frederiksberg boligfond og underliggende drifts-/administrationsselskaber, både fremadrettet og bagudrettet.

 

Forrige side - næste side