Hvid-sten

Per Odin Thiim Thim

Borgmesterkandidat for Hvid-sten

Der skal være ordentlighed på rådhuset, nu!

Som borger, skal man ikke være ekspert – man skal kunne stole på at man får den hjælp man har brug for!

Man skal kunne sige fra over for det nuværende styre, uden nødvendigvis at skulle stemme på en partifarve, man ikke støtter ideologisk.

Det har du mulighed for med en stemme på os.

Ganske som i København, ser man også på Frederiksberg, at et styre får problemer, når det har siddet i over 100 år med det absolutte flertal og den totale magt. Der er brug for en liste, der kan være balancepunktet mellem de 2 blokke, og som kan arbejde bredt i hele det politiske spektrum

 

Se mere om, hvad vi står for i denne skønne nye video:

 

(Det er kun de første ca 10 min)

Kort udgave af videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=qdWSGvTSr1w

 

”Reelt havde jeg intet ønske om at stille op, eller sidde i byrådet. Men nok er nok, skeletter og skandaler vælter ud fra det rådhus, og konstant ser man svage borgere svigtes” 
Per O. T. Thim

---------

Hvid-sten står for:

---------

1. Ordentlighed og Ansvarlighed:

Ordentligheden tilbage på Rådhuset. Der skal luges ud i nepotismen, dårlig kultur, manglende moral og politisk lukkethed.

2. Visioner for Frederiksberg:

Vi er ikke låst af det politiske spektrum. Både borgere og ansatte skal i højere grad inddrages i beslutningerne.

3. Børn, unge og kommunalt ansatte:

Afsæt de nødvendige midler og tag udgangspunkt i barnet/den unge. Det psykiske arbejdsmiljø skal være i top. Glade medarbejdere har mere overskud og mindre sygefravær.

4. Respekt og værdighed for alle:

Borgerne skal mødes med respekt og værdighed. Det skal være slut med silotænkning. I modsætning til nu, skal borgere løftes, og skal have hjælp, så de ikke mister deres hjem, eller ikke har råd til mad og medicin.

4a. Reelt demokratiet på Frederiksberg:

Der skal være eksterne og uafhængige borgerrådgivere/”ombudsmænd”, bestående af socialrådgivere og jurister.

4b. Ældre & Handicap-politik:

Det skal være slut med destruktive besparelser på ældre & handicap området. Alle ældre og handicappede skal have mulighed for at leve et sund og aktivt liv uden ensomhed, og hvor ressourcer værdsættes og bruges.

4c. Ligestilling:

Mænd, kvinder og personer, der opfatter sig selv som et 3. køn, skal være ligestillede i rettigheder.

5. Trafik og miljø:

Frederiksberg skal være så trafiksikker for alle som muligt. De grønne områder på Frederiksberg skal bevares og vedligeholdes.

6. Kultur- og fritidsliv:

Vi ønsker mere plads til og højere prioritering af idræt og kultur i byrummet.

7. Beskæftigelse, Erhverv og iværksætteri:

7a. Jobcentre, sygdom m.v.:

Ressourceforløb og andre lovgivningsbestemte tiltag, skal være meningsfyldte, realistiske og reelt føre til fremskridt. Borgeren skal afklares hurtigt og medinddrages maksimalt. De forskellige instanser skal samarbejde.

7b. Erhvervslivet:

Det skal være attraktivt at være erhvervsdrivende på Frederiksberg, hvor man kan mærke synergi mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervet og kommunen. Vi skal ikke se butiksdød pga. store områder er lukket ned med dårligt planlagte årelange vejarbejder mv.

8. Boliger:

Der skal ryddes helt op i Frederiksberg Boligfond, og der skal stilles folk til ansvar. Hospitalsgrunden skal bruges så flest mulige borgere på Frederiksberg er tilfredse.